Nyitólap » Fájlok » magyar » 10.humán

témazáró (magyar reneszánsz, Shakespeare)
2011-11-06, 8:35 PM

1.       Magyar reneszánsz

 

Itália felõl a humanizmus

-        Luxemburgi Zsigmond udvarában először humanisták – diplomáciai levélírás

-        Vitéz János –Váradon könyvtár, humanista kör, levélgyűjtemény

-        1458-90. MÁTYÁS

-        1467      MÁTYÁS pozsonyi egyeteme (Academia Istropolitana)

-        1472. Janus Pannonius és Vitéz János halála

-        1473.     HESS ANDRÁS budai nyomdája: Chronica Hungarorum

-        1476. Mátyás házassága Beatrixszal

-        itáliai humanisták

-        Galeotto Marzio: Mátyás király kitőnő, bölcs és tréfás mondásairól (anekdotagyűjtemény)

-        Bonfini: Magyarország története

 

A 16. sz. magyar történelmének és mûvelôdéstörténetének meghatározói:

a)            az ország három részre szakadása, élet-halál harc a török ellen (1526. Mohács, 1541. Mo. három részre szakadása)

b)           a reneszánsz eszméinek továbbélése

c)            a reformáció megjelenése és terjedése

 

„Az iskolázás kiszélesedése és a könyvnyomtatás elterjedése lehetõvé tette, hogy az irodalom, most már a magyar nyelvû irodalom a mostoha viszonyok ellenére is új virágzásnak indult a 16. században.”    (NEMESKÜRTY)

 

-        SYLVESTER JÁNOS Újszövetség fordítása (1541)

-        drámaátköltés (BORNEMISZA: SZOPHOKLÉSZ Elektrája)

-        tanítómesék, példázatok (HELTAI GÁSPÁR: Száz fabula; BONFINI Magyar krónikájának magyarítása – benne: Mátyás király és a kolozsvári bíró)

-        széphistóriák (szerelmi és lírai történetek, ILOSVAI SELYMES PÉTER: Toldi Miklósról…, GYERGYAI ALBERT: Árgirus királyfiról…)históriás énekek (TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN: Krónika)

-        virágének (Tavaszi szél vizet áraszt)

-        lírai vers (BORNEMISZA: Búcsúja hazájától)

-        1590: KÁROLI GÁSPÁR teljes magyar bibliafordítása (Vi¬zsoly)

 

Janus Pannonius (1434-1472)

 

I. pályaszakasz

-        Itália (1447 – Ferrara – tanítója: GUARINO; görög, latin nyelv, Petrarca reneszánsz szemlélete

-        1454 – Padova

-        Patrónusa: Vitéz János

-        mûfajai: epigramma, panegirikus  (pl. Guarinóhoz),

-        poétikai elvei: az utánzás (imtáció) és a vetélkedés (aemulatio)

 

Búcsú Váradtól                (1453. Mo.-i hazalátogatásakor)

 

II. 1458-tól itthon – szellemi elszigeteltség, értő közönség hiánya

-        1458. Mátyás trónra lépte, Vitéz János esztergomi érsek, kancellár

-        barátja Galeotto Marzió

-        1465:    Itáliai út - Ficino (neoplatonizmus)

-        1471. összeesküvés Mátyás ellen

-        műfajok: epigramma,  elégia (13)

 

Pannonia dicsérete

Költői öntudat

 

magyarországi elégiái

Egy dunántúli mandulafáról      (1466)

Epigrammába sűrített elégia

 Janus Pannonius magyarországi költői létének szimbóluma   

Mikor a táborban megbetegedett       (1464)

 

Utókora

Megelõzte korát

Mátyás gyűjtette össze verseit

Kéziratban terjedtek

Nyomtatásban először: 1498, Velence

 

Balassi Bálint → kisérettségi témakörök

 

2. Shakespeare → kisérettségi témakörök

 

 

              

 

Kategória: 10.humán | Hozzáadta: tanár
Megtekintések száma: 2867 | Feltöltések: 0