Nyitólap » Fájlok » magyar » érettségi követelmények, témakörök jegyzéke

Magyar érettségi témakörök 2012.
2012-01-11, 0:22 AM

MAGYAR NYELV

 
1. Témakör: Ember és nyelv
A beszéd mint cselekvés, a nyelv és beszéd funkciói
 
2. Témakör: Ember és nyelv
A nyelvi jel, a nyelv mint jelrendszer
 
3. Témakör: Kommunikáció
A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói
 
4. Témakör: Kommunikáció
Az emberi kommunikáció nem nyelvi formái
 
5. Témakör: Nyelvtörténet
A magyar nyelv történetének fő szakaszai
 
6. Témakör: Nyelvtörténet
A mai magyar nyelvművelés néhány alapkérdései
 
7. Témakör: Nyelv és társadalom
Társadalmi és területi nyelvváltozatok
 
8. Témakör: Nyelv és társadalom
Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre(pl. szövegszerkesztés számítógéppel, kommunikáció az interneten, elektronikus levelezés)
 
9. Témakör: A nyelvi szintek
A magánhangzók és mássalhangzók alkalmazkodásának esetei
 
10. Témakör: A nyelvi szintek
Szépirodalmi és köznyelvi szövegek szótani elemzése
 
11. Témakör: A nyelvi szintek
Az egyszerű mondat részei; felépítése
 
12. Témakör: A nyelvi szintek
Az alárendelő összetett mondatok mint a főmondat és a mellékmon­da­tok gram­ma­ti­kai viszonyai
 
13. Témakör: A nyelvi szintek
A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magya­rázata példákkal
 
14. Témakör: A nyelvi szintek
A szóalkotás módjai
 
15. Témakör: A szöveg
A szövegtípusok
 
16. Témakör: A szöveg
Az intertextualitás jelenségeinek értelmezése irodalmi és nem irodalmi szövegekben
 
17. Témakör: Retorika
Az összefoglalás funkciója és típusai (pl. vázlat, tartalmi kivonat, tömörítés)
 
18. Témakör: Retorika
Az érvelő szöveg felépítése
 
19. Témakör: Stílus és jelentés
Stílusjelenségek felismerése, értelmezése, értékelése
 
20. Témakör: Stílus és jelentés
A társalgási stílus főbb jellemzői
 

IRODALOM

 
1. Témakör: Életművek – Petőfi Sándor
 
2. Témakör: Életművek – Arany János
 
3. Témakör: Életművek – Ady Endre
 
4. Témakör: Életművek – Babits Mihály
 
5.Témakör: Életművek – Kosztolányi Dezső
 
6.Témakör: Életművek – József Attila
 
7.Témakör: Portrék – Balassi Bálint
 
8.Témakör: Portrék – Csokonai Vitéz Mihály
 
9. Témakör: Portrék – Kölcsey Ferenc
 
10.Témakör: Portrék – Radnóti Miklós
 
11.Témakör: Látásmódok – Zrínyi Miklós
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (a barokk eposz jellemzői)
 
12. Témakör: Látásmódok – Jókai Mór
Főbb motívumok Jókai egy szabadon választott regényében
 
13.Témakör: Látásmódok – Örkény István
A groteszk látásmód Örkény István szabadon választott művében/műveiben
 
14. Témakör: A kortárs irodalomból
Késő- és posztmodern törekvések a magyar irodalomban
Egy szabadon választott kortárs író, költő művének elemzése pl. Szabó Magda: Az ajtó, Varró Dániel, Parti Nagy Lajos
 
15. Témakör: Világirodalom
Az európai romantika (pl. Hoffmann, angol romantikus költők)
 
16. Témakör: Világirodalom
A XX. század szépprózai törekvései (Kafka, Bulgakov, García Márquez, Th. Mann, Orwell)
 
17. Témakör: Színház- és drámatörténet
A görög színház jellemzői Szophoklész egy drámájának elemzése alapján
 
18. Témakör: Színház- és drámatörténet
Madách Imre: Az ember tragédiája
 
19.Témakör: Az irodalom határterületei
Egy szabadon választott szórakoztató műfaj eszközeinek bemutatása
(Pl. Poe egy novellája – detektívtörténet, Voltaire: Candide – kalandregény, A Gyűrűk Ura – mese, mítosz, stb.).
 
20.Témakör: Regionális kultúra / interkulturális megközelítések
Egy kerületünkben élt író, költő ismertetése szabadon választott művek elemzésén és értelmezésén keresztül.
Kategória: érettségi követelmények, témakörök jegyzéke | Hozzáadta: tanár
Megtekintések száma: 1831 | Feltöltések: 0