Nyitólap » Fájlok » magyar » nyelvtan témavázlatok

11. A mellérendelő összetett mondatok fajtái
2011-11-06, 0:38 AM
Az összetett mondat két vagy több tagmondatból áll. 

Az  alárendelő összetett mondat főmondatából a hiányzó mondatrészt a mellékmondat egy tagmondat formájában fejezi ki. A főmondatban a kiemelt mondatrész helyén gyakran utalószó /távolra  mutató  mutatónévmás / áll. A mellékmondat a főmondatnak alárendelt, kötőszó jelzi a grammatikai kapcsolódást. A főmondatból az utalószó segítségével kérdezhetünk a mellékmondatra. 

A mellérendelő mondatban a tagmondatok viszonya alapvetően logikai.
A tagmondatok egyenrangúak, a tagmondatokat egyszerű mondatként is elemezhetjük

Fajtái:
Kapcsolatos: 
a tagmondatok tartalma között egyszerű, természetes viszony van; kötőszavak: és, is, is-is, nem csak ..., hanem ... Is
jele: O-O
a, egyszerű kapcsolatos viszony
kötőszavak: és, s, meg
Nem tekintjük összetett mondatnak: 1 közös alany + 2 v. több állítmány bővítmény nélkül. Pl: Tenélküled üres vagyok  és unatkozom.
b, hozzátoldó kapcsolatos viszony
kötőszavak: is, sem, még, ráadásul, azonfelül, továbbá, nemcsak…hanem…is
c, fokozó kapcsolatos viszony
kötőszavak: sőt, is, még, nemhogy…hanem…is
d, összefoglaló kapcsolatos viszony
kötőszavak: is, sem…se, mind…mind
e, megosztó kapcsolatos viszony:
kötőszavak: hol…hol, egyrészt…másrészt, részben…részben, részint…részint
Keskeny volt az út, és két oldalról árok kísérte.

Ellentétes: 
a második tagmondat megállapítása ellentétben áll azzal, amit az első tagmondatban állítottunk; kötőszavak: de, ellenben, hanem
jele O<->O
Én eleget dolgoztam, te pedig nem csináltál semmit.
a, szembeállító ellentétes viszony
kötőszavak: ellenben, azonban, viszont, pedig, meg, de, ám
b, kizáró ellentétes viszony
kötőszavak: hanem, csak, ellenkezőleg
c, megszorító ellentétes viszony
kötőszavak: de, azonban, ámde, mégis, csak, csakhogy, mindamellett, mindazonáltal, de azért mégiscsak

Választó: 
a tagmondatok többféle lehetőséget tartalmaznak, ezek közül választani kell vagy lehet; kötőszavak: vagy, vagy-vagy 
jele: O~O
Vagy kirándulni megyünk holnap, vagy itthon pihenünk.
a, kirekesztő (kizáró) választás
kötőszavak: vagy, vagy…vagy
b, megengedő választás
kötőszavak: akár.. akár

Következtető: 
a második tagmondat az első tagmondatban foglaltak okozatát, következményét tartalmazza; kötőszavak: tehát, így, ennélfogva
Minden érdekelte, ezért sokat olvasott.
- jele: O>O

Magyarázó: a második tagmondat az első tagmondatban foglaltak magyarázatát fejezi ki; kötőszavak: hisz, hiszen, ugyanis, tudniillik
Jele: O<O
Sokat olvasott, hiszen minden érdekelte.

a, okadó magyarázó mondat: a második tagmondat az elsőben foglaltak magyarázatát adja
kötőszavak: hiszen, ugyanis, tudniillik, különben, másképp, egyébként, úgyis
b, kifejtő magyarázó mondat:
a második tagmondat az elsőben foglaltakat más formában ismétli meg, pontosítja, részletezi
kötőszavak: azaz, tudniillik, egyszóval, vagyis, illetőleg

Kategória: nyelvtan témavázlatok | Hozzáadta: tanár
Megtekintések száma: 45828 | Feltöltések: 0