Nyitólap » Fájlok » magyar » nyelvtan témavázlatok

15. Az intertextualitás jelenségeinek értelmezése irodalmi és nem irodalmi szövegekben
2011-12-14, 2:09 AM

Az intertextualitás fogalma

Lat. inter (között) + textus (szöveg) = szövegköztiség

A szövegek egymásrautaltsága, összekapcsolódása. Egy adott szöveg több más szövegből épül fel azáltal, hogy számos egyértelmű és nyilvánvaló idézettel vagy rejtett utalással kapcsolódik más szövegekhez.

Julia Kristeva 1966-ban vezette be ezt a terminust.

a)      A hagyományhoz való kapcsolódás

b)      A posztmodern irodalom sajátossága

A jelentések és az asszociációk plusz rétegeit hozza létre ? az adott szöveget sokszor csak egy másik szöveg alapján értjük meg

Háttértudás fontossága (műveltség, iskolázottság, kultúrkör)

 

Irodalmi példák:

Evokáció = előhívás, felidézés

– pl. egy tájnyelven beszélő szavait fonetikusan írja, szókincsréteggel jellemez egy szereplőt, archaizálás – megidéz egy korábbi korból egy stílust, művet – Karinthy paródiái

Az ember gyönge: félve néz feléd,
mint egykor a tanítvány mesterét,
Nehéz időkben megtagad...

(Arany János: Évnapra)

Idézés (vendégszöveg)

Petőfi Sándor Egy gondolat bánt engemet című verse:

„…ágyban párnák közt halni meg”

és József Attila Kész a leltár-jában (1936):

„(…)de ágyban végzem, néha ezt remélem.”

célzás= allúzió

nem nevezi meg, csak ráutalással sejteti a kifejezendő tárgyat, fogalmat pl. szerelmi célzások

gyakori – antikvitás, bibliai – pl. Mindenkinek megvan a maga keresztje.

 

Arany „Elhullt csatában a derék” –

Anakronizmus

= gör. időszerűtlenség

Korok, eszmék, hősök szembeállítása – szatírikus hatás

Pl. Cervantes: Don Quijote

Az intertextualitás  egyéb típusai

Idézet

Lehet szó szerinti (idézőjel!!!), tartalmi, torzított, jelölt és jelöletlen

Lábjegyzet

Hivatkozás, szómagyarázat a visszakereshetőség és a bizonyítás érdekében (szerzői jog, tekintély)

Mottó

Kiemelt idézet, amely segíti a befogadót a szövegköztiség befogadásában

Toposz

Közismert, korokat átívelő költői kép, alkotói felfogás, klisé, séma, stb.

Közhely

Idézett és bizonyító erejű szöveg, főleg a mitológia, az antikvitás és a Szentírás alapműveiből

Embléma

Valamilyen téma, motívum továbbélése a kultúrában, amely a szövegeken kívüli ismétlésnek tekinthető

Célzás, utalás, rájátszás

Közismert kifejezés, amely csak sejteti a tárgyat. Hatása a közös élményeken, ismereteken alapul.

Felülírás

Papirusz vagy pergamen, amelyről eltávolították az írást és mást írtak rá à kódexek

További típusok:

Parafrázis (átfogalmazás), paródia, hamisítás, felidézés, mém, imitáció, csatolás

 

 

Kategória: nyelvtan témavázlatok | Hozzáadta: tanár
Megtekintések száma: 14009 | Feltöltések: 0