Nyitólap » Fájlok » magyar » nyelvtan témavázlatok

4. A tömegkommunikáció eszközei
2011-09-18, 9:57 PM
4. A tömegkommunikáció eszközei

A tömegkommunikáció közvetett (közvetítő eszköz segítségével) általában egy irányban ható, tömeges (sokakhoz eljutó) kommunikáció.
~ klasszikus eszközei: sajtó, rádió, televízió. digitális eszközök(médium, többes száma média 
A tömegtájékoztatási eszközök nagy hatást (ez a hatás lehet pozitív és negatív is) gyakorolnak a tömegekre.

Feladatai: 
tájékoztatás 
véleményformálás = kritika 
kulturális értékek terjesztése 
szórakoztatás

1. A sajtótermék olyan kommunikációs eszköz, ami információközlés közben eleget tesz három követelménynek:
-publicitás (nagyobb nyilvánosság) -perioditás(szabályos időszakonkénti ismétlődés) -aktualitás (időszerű információk továbbítása)

Tájékoztató sajtóműfajok: közvéleményt foglalkoztató információkat közvetítenek.
Hír: az újságírás egyik alapműfaja. Rövid, tömören megfogalmazott közérdekű aktuális információ. 
kishír: kivel? mivel? hol? mikor? mi történt? típusa: flash (gyorshír)
kifejtett hír: ki? mikor? hol? 5W+1H miért? mit? hogyan ?
Közlemény: tényközlő beszámoló valamilyen megtörtént vagy várható eseményről
Tudósítás: a tudósító személyes jelenlétére, személyes élményére épülő, leíró jellegű beszámoló
Riport: A jelenben játszódó vagy már megtörtént eseményről szóló személyes hangvételű beszámoló. Párbeszédes, dialógus formájú. A helyszíni tapasztalatok alapján készül. A riporter bemutatja az eseményeket, megszólaltatja a szereplőket.
Interjú: riporterrel folytatott, nyilvánosságnak szánt, közérdekű kérdésekről szóló(általában a közélet, sport vagy politika valamelyik szereplőjével folytatott) beszélgetés. Párbeszédes
formájú.
Szemle: több jelenségnek egységes szempontú ismertetése (pl. kritika, elemzés).

Véleménvközlő műfajok: nemcsak közvetítik a közvéleményt foglalkoztató információkat, hanem értelmezik, elemzik is azokat és egyéni véleményt is fűznek hozzájuk, ezáltal befolyásolják az olvasókat.
Cikk: újságban, folyóiratban megjelenő rövidebb írásmű. Benne tényeket közlő és cikkírói véleményt tartalmazó részek kapcsolódnak össze, épülnek egymásra.
Kommentár: hírhez fűzött értelmezés. Elsősorban az olvasók értelmére hat, az információk megértését segíti.
Glossza: rövid terjedelmű, általában vitázó vagy bíráló szándékú, ironikus hangvételű hozzászólás valamilyen aktuális eseményhez. írója főként az olvasók érzelmeire, humorérzékére kíván hatni.
Nyílt levél: a közvéleményt érdeklő témát ismert vagy fiktív személynek szóló levél formájában fogalmazza meg.
Olvasói levél: az adott lapban megjelent írások valamelyikével kapcsolatos vélemény vagy valamilyen közérdekű kérdéssel kapcsolatos állásfoglalás kifejtése levélformában. Általában
rövidített, átdolgozott formában kerülnek bemutatásra.
Kritika: műre, műalkotásra vonatkozó bírálat. Elemző módon mutatja be és értékeli az alkotást. Célja a befolyásolás.

A sajtót csoportosíthatjuk tematika (tudományos, kulturális és szabadidős) és regionalitás(teraleti, megyei és országos) szerint is.

2. Auditív média (rádió): az egyik legszélesebb szórású tömegkommunikációs eszköz.
Léteznek közszolgálati és kereskedelmi rádiók. Vannak egyprofilú és többprofilú
rádióállomások.
A sugárzott műsoroknak két fő típusa van:
-írott anyagot megszólaltató műfajok: hír, jegyzet, levél stb. Ezeket a korábban megírt szövegeket a műsorvezetők, bemondók olvassák fel.
-hangos anyagok: ezek a műsorok kifejezetten a rádió számára készültek. Ezek
lehetnek egyenes vagy felvett adások.

3. Audiovizuális média:
A legáltalánosabb audiovizuális tömegkommunikációs eszközök közé tartozik a mozi, a televízió és a videó. 

Járulékos (átvett, kevert) műfajcsoport
* irodalmi, művészeti műfajcsalád (novella, elbeszélés, kisregény, vers, dokumentumműsor, hangjáték, hangfantázia)
* tudományos ismeretterjesztő műfajcsalád (szakanyag, ismertetés)
* gyakorlati műfajcsalád (naptár, műsorközlés, recept, tanácsadó rovat)
* újságazonosító, rádióazonosító, TV azonosító műfajcsalád (főcím, szignál)
* reklám, hirdetésA mai korhoz és tömegkommunikációjához már szorosan kapcsolódik a reklám.

 Vizuális, akusztikus műfajcsoport
* grafika műfajcsalád (karikatúra, ábracikk)
* fotó, fotómontázs műfajcsalád (képriport, melléklet)
* zene, hangműfajok
* filmműfajok (alkotói film, tömegfilm, teleregény, klip)
* show műfajok (vetélkedő, talk-show)

A reklám
. A reklámok köré már egy egész tudományos szakág épül. Szakemberek csoportjai tanulmányozzák az emberek viselkedését, reakcióit és gyenge pontjait.
A reklám megjelenési formája a hirdetés. Ezért a megrendelő fizet és valamilyen
tömegkommunikációs eszközön eljut a befogadóhoz.
A reklám feladata a népszerűsítés. A reklámok az érzelmekre és az értelemre egyaránt
ható információtartalommal rendelkeznek.

Feladat:
hír írása
reklám elemzése

Kategória: nyelvtan témavázlatok | Hozzáadta: tanár
Megtekintések száma: 11182 | Feltöltések: 0