Nyitólap » Fájlok » magyar » nyelvtan témavázlatok

9. A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magyarázata példákkal
2011-10-23, 7:52 PM

A magyar írás
• Hangjelölő: minden beszédhangnak külön jele van, kivéve a hagyomány megőrizte j hang kétféle jelölése, 
• Latin betűs: föníciai  ABC > görög > latin betűsor> magyar betűkészlet, 
• Értelemtükröző : pl. megkülönbözteti a köz- és tulajdonneveket, általában ragaszkodunk a szóelemek feltüntetéséhez, az összetett szavak elválasztásakor figyelembe vesszük a szóhatárokat stb.

A magyar helyesírás rövid története
Helyesírásunk egységesülése a XIX.sz. elején ment végbe:
• 1805-6. Vita a magyar helyesírás fő elvéről: ypszilonisták - Verseghy Ferenc – a kiejtés szerinti írásmód  pl. láttya >< jottisták - Révai Miklós – a szóelemek szerinti írásmód pl. látja 
      Kazinczy révén Révai álláspontja győzött
• 1832. Magyar Tudós Társaság kiadta az első magyar helyesírási szabályzatot /Vörösmarty és Toldy Ferenc készítette el/ (A magyar helyesírás és szóragasztás főbb szabályai).
• ma az MTA  1984. készült helyesírási szabályzata van érvényben /11.kiadás/

A magyar helyesírás alapelvei:
1. A kiejtés szerinti írásmód: a szavakat és a toldalékokat a lehetőségek szerint úgy írjuk, ahogyan kiejtjük pl. ablak
2. A szóelemző írásmód elve: A szóelemeket /szótő+toldalék vagy összetett szavak elemei/ úgy írjuk, ahogy külön-külön hangzanak
3. Az egyszerűsítés elve:  Hangtorlódásnál ésszerű egyszerűsítéseket végzünk pl.
-  a kettős mássalhangzó kettőzésekor csak az első jegyet írjuk hosszan : menynyi – mennyi, rosszal, kivételek az összetett szavak: mészszagú, nagygyűlés. Három azonos mássalhangzó nem állhat egymás után /kivéve családnevek pl. Kiss-sel/
- A  toldalékolás következtében  egymás mellé kerülő három azonos, mássalhangzót jelölő betűt kettőzöttre egyszerűsítjük, pl.: orra (orr+ra),
A szabály nem érvényesíthető a magyar családnevekre, az idegen tulajdon¬nevekre és szóösszetételekre. Ezekben a hosszú mássalhangzós betűkhöz a vele azonos újabbat kötőjellel kapcsoljuk, pl.: Tarr-ról, Hermann-nál, Wittmann-né stb. illetve: sakk-kör, balett-táncos,
4. A hagyományos írásmód elve
A régies betűkkel írt családnevekben és a j hang kétféle jelölésénél érvényesül 
pl. - családnevek (Batthyány, Kossuth, Széchenyi, Kazinczy, stb.)
  - ly-os szavak lyukaszt, erkély – zsivaj, díj

Kategória: nyelvtan témavázlatok | Hozzáadta: tanár | Tag-ek(kulcsszavak): helyesírás alapelvei
Megtekintések száma: 4728 | Feltöltések: 0