Nyitólap » Fájlok » társadalomismeret » érettségi témakörök 2012

Emelt szintű társadalomismeret szóbeli témakörei (2011. októberi vizsga)
2011-10-15, 10:55 AM
Társadalomismeret 
emelt szintű szóbeli vizsga témakörei 
Társadalomismeret és jelenismeret  
1. Az erkölcs, a jog, a hagyomány, a szokás – a fogalmak jelentése, jellemzői, viszonyuk 
egymáshoz, esetleges ellentételességük következményei illetve feloldása  
2. Az országgyűlés jogalkotói szerepe. Jogszabályok fajtái, hierarchiája 
3. A Magyar Alkotmány szerepe és tartalma, módosításai, az Alkotmánybíróság feladata, 
működése 
4. Fiatal- és gyermekkorúak speciális jogi és intézményes védelme 
5. Az igazságszolgáltatás folyamata, részvevői 
6. A Magyarországon élő történelmi nemzetiségek és etnikai kisebbségek számaránya, 
földrajzi elhelyezkedése, jellemzői, szervezeteik tevékenysége  
7. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogvédelme, a pozitív diszkrimináció kérdésköre 
8. A települési önkormányzatok feladatköre, szervezeti felépítése, költségvetése 
9. Magyar Köztársaság állama és közigazgatásának intézményrendszere 
10. A várható életkor, és a születésszám változásának jellemzői és társadalmi 
következményei 
11. A család fogalma és szerepe napjainkban, családtípusok jellemzői 
12. A kisebbségek csoportosítása, szerepe, érdekvédelme, jogai 
13. Az államtípusok jellemzői, viszonyuk a civil közösségekhez, kultúrához, oktatáshoz 
14. A kisközösségek kultúrateremtő szerepe illetve közösségek zárt világának megítélése 
15. Magyarországon a földrajzi társadalmi rétegződés okai, következményei, mutatói 
16. A szegénység mutatói, jellemzői, egyéni és társadalmi következményei 
17. A helyi társadalom összetevői, az egyesületek, kamarák, szakszervezetek céljai, 
feladatai 
18. A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek jogvédelmének társadalmi szükségessége és a 
megvalósulás módja 
19. A technológiai fejlődés XXI. századi jellemzői és következményei 
20. A szabadság, az egyenlőség és a jólét jellemzőinek változása 
21. A társadalmi igazságosság megvalósulása illetve sérülése a technológiai modernizáció 
időszakában 
22. Az információrobbanás egyéni és társadalmi következményei 
23. Az információs társadalom jellemző jegyei, a mutatók magyarországi érvényesülése 
24. A kultúra és a globalizáció kapcsolata, előnyei és hátrányai 
25. A fogyasztói társadalom hatása és érvényességi köre 
26. A női munkavállalás lehetőségei, egyéni és társadalmi problémái, következményei 
27. A fenntartható fejlődés mint gazdasági, társadalmi, politikai cél. Hazai és nemzetközi 
együttműködések. 
28. A gazdasági növekedés és a környezetkárosítás összefüggései, a károkozás 
leküzdésének módjai 
Kategória: érettségi témakörök 2012 | Hozzáadta: tanár
Megtekintések száma: 4312 | Feltöltések: 0