Nyitólap » Fájlok » társadalomismeret » érettségi témakörök 2012

Társadalomismeret érettségi témakörök 2012
2011-09-08, 9:05 PM

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK

TÁRADALOMISMERET

2011-2012

 

I. Témakör : A társadalmi szabályok 

1. Téma : A társadalmi együttélés szabályainak eredete és rendeltetése   

2. Téma:  Szokás, hagyomány, erkölcs, jog, illem a fogalmak jelentése, jellemzői, viszonyuk

egymáshoz, esetleges ellentételességük következményei illetve feloldása

 

II. Témakör: Jogi alapismeretek 

3. Téma: Az alapvető emberi jogok. A szabadság, az egyenlőség és a jólét jellemzőinek változása

4. Téma: Jogsérelem, jogorvoslat, a büntetés ésszerűsége

 

III. Témakör: Állampolgári ismeretek 

5. Téma: .Az államtípusok jellemzői viszonyuk a civil közösségekhez, kultúrához, oktatáshoz

6. Téma: A Magyar Alkotmány szerepe és tartalma, módosításai, az Alkotmánybíróság feladata, működése

7. Téma: :Az Európai Unió és intézményei

 

IV. Témakör: A család és a felnőtté válás

8. Téma:  A család fogalma és szerepe napjainkban, családtípusok jellemzői

 9. Téma: A fiatalkori deviancia különböző formái

 

 V. Témakör: Kultúra és közösség

10. Téma: Az információs társadalom jellemző jegyei, a mutatók magyarországi érvényesülése

11. Téma: . A Magyarországon élő történelmi nemzetiségek és etnikai kisebbségek számaránya, földrajzi elhelyezkedése, jellemzői,

 

 VI.. Témakör: A társadalmi viszonyok

12. Téma: 12. Téma: Demográfiai változások Magyarországon.  A várható életkor, és a születésszám változásának jellemzői és társadalmi következményei

13. Téma:  A szegénység mutatói, jellemzői, egyéni és társadalmi következményei   

14. Téma:  A földrajzi társadalmi rétegződés Magyarországon (Város és falu)

 

JELENISMERET

 

VII .Témakör:  Az új gazdasági és társadal­mi világrend

15. Téma: tudományos- technikai fejlődés hatása a társadalomra

 

VIII. Témakör: Kultúra és globalizáció

16. Téma: A kultúra és a globalizáció kapcsolata, előnyei és hátrányai

17. Téma: Szellemi és vallási körkép az ezredfordulón

 

IX. Témakör A életmód átalakulása

18. Téma: A pályaválasztás és a munkába lépés lehe­tő­sé­gei, teendők a mai Magyarországon

 19. Téma: A fogyasztói társadalom

 

X.Témakör:  A növekedés határai

20. Téma: A gazdasági növekedés és a környezetkárosítás összefüggései, a károkozás

leküzdésének módjai A fenntartható fejlődés mint gazdasági, társadalmi, politikai cél.

 

„B. tételsor pszichológiai alapismeretek

 

1. A lelki jelenségek és vizsgálatuk

2. A személyiségvonások öröklött és tanult alapjai

3. Normális és megváltozott tudatállapotok

4. Az érzékelés és észlelés főbb sajátosságai

5. A legfontosabb megismerő funkciók jellemzői

6. Az értelmi fejlődés menete

7. A tanulás alapvető jelenségei, fajtái

8. A verbális és nonverbális kommunikáció fajtái, szerepük

9. A tömegkommunikáció sajátosságai

10. A nyelvhasználat kulturális beágyazottsága

11. A motivációk szerepe a lét- és fajfenntartásban

12. Öröklött és tanult elemek a motivációk szabályozásában

13. Az érzelem, a motiváció és a tudat kölcsönhatásai

14. A szocializáció közegei

15. A család szerepe a szocializációban

16. A kortársak, a társadalom szerepe a szocializációban

17. A társadalmi normák elsajátítása és az azoktól való elhajlások

18. A tömegek lélektanának jellemzői

19. A normalitás, a lelki egészség jellemzői

20. A lelki problémákkal való megküzdés lehetőségei

 

 

 

 

Kategória: érettségi témakörök 2012 | Hozzáadta: tanár
Megtekintések száma: 3915 | Feltöltések: 0