Nyitólap » Fájlok » társadalomismeret » tanácsok érettségizőknek

Hogyan lehet felkészülni a társadalomismeret érettségire?
2012-09-19, 1:57 AM

1.       A társadalomismeret vizsga leírása

 Mind a középszintű, mind az emelt szintű vizsga két részből áll:

1. írásbeliből

2. szóbeliből

A  középszintű követelmények egésze vonatkozik az emelt szintre is: az emelt szint számára megfogalmazott követelmények a középszinthez képest kiegészítésként értelmezendőek.

Középszint

Emelt szint

Írásbeli vizsga (projekt)

Szóbeli vizsga (tételkifejtés és projektvédés)

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

projektmunka (egy téma önálló, évközi feldolgozása)

15 perc - 10 perc tételkifejtés és 5 perc projektvédés

240 perc

20 perc

 

80 pont

70 pont (50 pont és 20 pont)

75 pont

75 pont

A vizsgán használható segédeszközök

 

középiskolai földrajz, illetve történelem atlaszok

 

középiskolai földrajz, illetve történelem atlaszok

 Középszintű vizsga

Írásbeli

·         A projekttémákat a tavaszi vizsgaidőszakra vonatkozóan előző év december 1-jéig, míg az őszi vizsgaidőszakra vonatkozóan az adott év május 1-jéig kell nyilvánosságra hozni.

·         Az elkészült munkát a vizsgázónak legkésőbb az írásbeli vizsgaidőszak kezdetéig kell beadnia a vizsgát szervező intézményben.

·         A projektmunka leadásakor a tanulónak mellékelnie kell a munkanaplót. Ebben röviden le kell írnia a feladatválasztással kapcsolatos motivációkat, a munkája során felmerült problémákat, kérdéseket, tapasztalatokat, a projektmunka készítése során alkalmazott módszereket, a döntési helyzeteket, az esetleges akadályokat és ezek megoldását, a feladatmegoldás során tapasztalt személyes élményeket.

·         A projektkészítés közben készült jegyzeteket, vázlatokat, nyersváltozatot, meghívókat, fényképeket és bármilyen más a vizsgázó által kiválasztott dokumentációt a vizsgázó portfolióba rendezi. A portfolió az elkészült projektmunka mellékletét képezi.

http://erettsegi.ucoz.hu/publ/tarsadalomismeret_projekt/10

 Szóbeli

 A szóbeli vizsgatétel két feladatot tartalmaz.

1. feladat: tételkifejtés

A tételkifejtés további két alfeladatot - A) és B) - tartalmaz.

Az  A)  alfeladat társadalomismereti vagy jelenismereti témát érintő feladat, míg a  B)  alfeladat a vizsgázó tanulmányainak megfelelően vagy egy gazdasági ismeretek témához vagy egy pszichológia témához kapcsolódó feladat.

2. feladat: projektvédés

A vizsgázó röviden bemutatja az általa elkészített projektet és válaszol a bizottság által feltett kérdésekre.

Emelt szintű vizsga

Írásbeli

·         Az írásbeli vizsgán a jelölteknek egy központilag készült feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt (240 perc) tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is  meghatározhatja.

·         A feladatsor két részből áll:

I. rész mindenki által megoldandó feladatokat tartalmaz a társadalomismeret és jelenismeret témakörökből

II. rész két feladatsort tartalmaz:

A. gazdasági ismeretek

B. pszichológia

A tantárgy alternativitásából adódóan a vizsgázó a feladatsoron belül választhat a gazdasági ismeretek vagy pszichológiai feladatok között.

Társadalomismeret és jelenismeret

- fogalmakra vonatkozó teszt jellegű feladatok,

- egy-egy kisebb téma esszészerű kifejtése,

- esettanulmány értelmezése és elemzése,

- forráshasználatot (adatsor, ábra, kép) kívánó feladat,

- érvelést, egyéni véleményt, álláspont megfogalmazását elváró feladat.

Gazdasági ismeretek

- fogalmakra vonatkozó kérdés,

- egy-egy kisebb téma esszészerű kifejtése,

- esettanulmány értelmezése és elemzése,

- adatsorok értelmezése és elemzése.

Pszichológia

- fogalmakra vonatkozó kérdés,

- egy-egy kisebb téma esszészerű kifejtése,

- esettanulmány értelmezése és elemzése.

 Szóbeli vizsga

·         Az emelt szintű szóbeli vizsga központi tételsor alapján zajlik. A tétel tartalmazhat felvezető szöveget - idézetet, statisztikát, képet stb. - a kérdés, illetve feladat mellett.

·         Feleléskor a kifejtés sorrendjét a vizsgázó választja meg. A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen helytelen úton indult el vagy nyilvánvaló, hogy elakadt.

·         A szóbeli tételsor legalább 20 tételből áll. A tételsort a részletes vizsgakövetelményben megadott témakörök figyelembevételével kell összeállítani. Minden tétel két feladatot tartalmaz.

1. feladat: társadalomismereti és jelenismereti témákhoz kapcsolódik

2. feladat: tartalmaz egy gazdasági ismeretek és egy pszichológiai témához kapcsolódó feladatot

·         A vizsgázó, a 2. feladatban szereplő gazdasági ismeretekhez, illetve pszichológiához kapcsolódó kérdések közül attól függően választ, hogy melyiket tanulta.

Bővebben:

http://www.oh.gov.hu/letolt/okev/doc/erettsegi_40_2002_201201/tarsadalomismeret_vl.pdf

 2.       Tanácsok a felkészüléshez

 Középszintű írásbeli:

1.       Decemberben válaszd ki a projekttémát,  és  gondold át, milyen műfajban szeretnéd kidolgozni, mi áll közel hozzád (pl. az írásos típusúnál az esszéhez több tanulmányt kell elolvasni,  és nagyobb önállóságot igényel a téma feldolgozása, a szociológiai jellegű interjúkészítéshez megfelelő interjúalany(ok) kellenek, a kérdőíves felméréshez szempontokat kell találnod,  és önállóan kell értékelned az eredményt,  a cikksorozat  személyes hangoltságú, publicisztikai stílusban kell írni, a fotósorozathoz kell egy jó gép és fotózási tapasztalat, ha filmet készítesz, azt valakinek meg kell vágnia, a szervezési típusú projekthez érdeklődők kellenek,  stb.).

2.       Nézz utána a szakirodalomnak, állíts össze bibliográfiát! 3-4 tudományos munkát fel kell dolgoznod, akár idézhetsz is belőlük a pontos forrás források megjelölésével, de a plágiumot (kiollózást) kerülni kell.

3.      Ha már általánosságban tájékozódtál , akkor szűkítsd le a projekttémát egy problémára, és fogalmazz meg egy hipotézist (előfeltevést), amit majd kutatni akarsz. A dolgozat felét a kutatási eredményeid ismertetése fogja kitenni.

4.       Készíts munkatervet, oszd be az idődet (ne hagyj mindent a végére), és folyamatosan vezess munkanaplót, amiben beszámolsz a projektkészítés soron levő feladatairól és a felmerült problémákról.

Felkészülés a szóbelire:

1.       Olvasd el a témakörökhöz tartozó  anyagot! Készíts saját jegyzeteket!

Fejből a kerettantervi  adatokat (fogalmak, évszámok, személyek és földrajzi helyek) kell tudni.

Témakörök és kompetenciák:

http://erettsegi.ucoz.hu/publ/tarsadalomismeret_temakorok_kovetelmenyek/9

Olyan tankönyvet nem találsz, ami felöleli az összes témát, de itt van néhány az internetről is letölthető könyv, szakirodalom.

http://flipbook.ntk.hu/index.php?r=flipbook/openFlipbook&id=107

http://erettsegi.ucoz.hu/publ/segedanyagok/szakirodalom_honlapajanlo/11-1-0-11

2.       Ellenőrizd magad a témakörhöz kapcsolódó tesztekkel!

http://erettsegi.ucoz.hu/load/kviz_tarsadalomismeret/4

3.       Oldd meg a témakörhöz kapcsolódó rövid mintafeladatokat tartalmazó feladatsorokat! Ellenőrizd magad a javítókulcs segítségével!

http://erettsegi.ucoz.hu/load/tarsadalomismeret_feladatsor/10

4.       Gyakorold az esszéírást! Ellenőrizd magad a javítókulcsok segítségével!

http://www.ofi.hu/tudastar/erettsegi-maskent/esszefeladatrol#1

Kategória: tanácsok érettségizőknek | Hozzáadta: tanár
Megtekintések száma: 16541 | Feltöltések: 0