Nyitólap » Fájlok » történelem » 10. b

A középkor virágzása és hanyatlása II. témazáró
2012-03-03, 1:19 PM

Fogalmak: Közép-Európa, huszitizmus, kelyhesek, táboriták, ortodoxia, telepes = hospes, rend (lat. ordo)= a feudális társadalom azonos gazdasági helyzetű, kiváltságokal rendelkező, érdekeiért közösen fellépő csoportja,  rendiség = a rendi gyűlések megalakulásával a hűbériségen alapuló királyságot felváltotta a rendi monarchia, szejm = lengyel rendi gyűlés , lengyel kisnemesség (slahta), regálé , sztyeppe, kán, orosz szolgálónemesek /pomescsik/,  bojár, Kreml, despotizmus, muszlim (iszlám hívő), állami (khászbirtok), szpáhik /lovasok/, janicsár, devrisme (gyerekadó), defterdár, tartomány  (=vilajet), szandzsák, renegát (áttért), kádi- bíró, egyházfő = kalifa (szultán), 7 szabad művészet,  klerikus (egyházi értelmiség), magister, universitas, skolasztika, hittudomány = teológia, Summa teologica, lovag, jobbágy, communa (lat. közösség)= városi önkormányzat, patrícius (a középkori városok leggazdagabb polgárai, többnyire kereskedők), plebejus (lat. tömeg) = polgárjoggal nem rendelkező szegény városlakók, román stlílus, gótika, reneszánsz, humanizmus

 

Nevek:Premysl uralkodóház, II. Ottokár, Luxemburgi Károly, Husz János, Luxemburgi Zsigmond, Žiźka, Mazóviai Konrád I. Lokietek Ulászló , III. (Nagy) Kázmér (14.sz.), I. (Nagy) Lajos , Jagelló Ulászló + Hedvig, Bölcs Jaroszláv, Alexandr Nyevszkij, III. Iván  , Dzsdingisz kán, Batu kán , Timur Lenk, I. Oszmán, I. Murád, II. /Hódító / Mohamed , Alcuin, Avicenna  - perzsa orvostud., - Pierre Abelard, Aquinói Szt. Tamás, Roger Bacon, Mediciek, Dante, Petrarca, Boccaccio, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello,Gutenberg János (1450 k.)

 

Politikai események:

Csehország: 1278. morvamezei csata (II. Ottokár↔ Habsburg  I. Rudolf, IV.(Kun) László

1415. Husz János megégetése

1434. Lipany csata, áboriták veresége – huszita háborúk vége

Lengyelország:

1226. Mazóviai Konrád fejedelem behívta a poroszok ellen a német lovagrendet 

14. sz. eleje (I. Lokietek Ulászló), egyesítés

1333-1370. III. Nagy Kázmér

1335. visegrádi királytalálkozó (Károly Róbert, Kázmér, Luxemburgi János cseh k.

1370-1382. perszonálunió Mo.-gal (I. (Nagy) Lajos lengyel király)

1374. kassai privilégiumok, lengyel rendi fejlődés kezdete

1386. Lengyelország + Litvánia uniója (Jagelló Ulászló + Hedvig)

1410. grünwaldi csata – a Német Lovagrend legyőzése, Lo. hűbérese

Oroszország:

9.sz. Nagyfejedelemség /Rusz/- Rurikidák

XI. sz. első fele - Bölcs Jaroszláv – először írásos törvénykönyv /Ruszkaja Pravda/

Alexandr Nyevszkij - 124o. svédek, 1242. tönkreverte a német lovagrendet a Csúd tó jegén

1240. Kijev eleste (mongol hódítás)

1480. orosz állam függetlenedése a tatároktól, III. Iván  - központosítás, despotizmus

Mongol birodalom:

12o6. Dzsdingisz nagykán  egyesítette

Batu kán nyugati hódítások - állama függetlenedett, az európai rész - Arany Horda (13.sz. közepe)

Timur Lenk (14.sz. vége) – az Arany Horda szétesése

Bizánc

1204. IV. keresztes hadj. Bizánc bevétele - Latin császárság, Nikaiai Császárság

1261. a Latin Császárság megszűnése

1453. törökök elfoglalták Bizáncot

Oszmán állam

Oszmán 13o1 oszmán állam megalapítása, szultán

1354.Gallipoli – európai terjeszkedés kezdete

1389. Rigómező – szerbek legyőzése , Murád /Balkánon terjeszkedés,

1396. nikápolyi csata - Luxemburgi Zsigmond keresztes hadjáratot Bizánc felszabadítására - I. Bajezidtól vereséget szenved

14o2. Timur Lenk Ankaránál tönkreverte – Bajezid

1453. Konstantinápoly elfoglalása-  II. /Hódító / Mohamed

– Szulejmán hódításai (Magyarország, 1526.).

 

Topográfia: Csehország, Lengyelország, Krakkó, Kijev, Novgorod, Halics, Moszkva, Arany Horda, Kazanyi K, Krími Kánság, Asztrahányi Kánság, Bizánc, Balkán, Szerbia, Bolgár cárság, Koszovó,  Brussza,  Drinápoly,  Nikápoly, Bosznia, Bologna, Cordobai Kalifátus, Oxford,

 

Esszé:

·         A huszita háborúk Csehországban

·         Lengyelország fénykora a 14-15. században

·         Az Arany Horda létrejötte, hatása a szomszédos népekre

·         A Moszkvai Nagyfejedelemség felemelkedése

·         Az Oszmán birodalom felépítése, terjeszkedése

·         A román és a gótikus stílus:

         jellegzetes építmények: katedrálisok, várak, kolostorok,

         a stílusjegyek (román: dongaboltozat, zömök falak, lőrésszerű ablakok; gót: csúcs­íves boltozat, mérműves ablakok, fény, égre törő tornyok).

·         A lovagi kultúra:

         lovagi magatartás: lovagi erények (hősiesség, bölcsesség, önmérséklet),

         a lovagi életmód: a lovagi torna, a lovagi költészet és a szerelem

·         Az egyetemek és az oktatás:

         immunitás és függetlenség,

         a tananyag és a fakultások,

         a nyugati nagy egyetemek (Párizs, Oxford, Cambridge – XIII. század) és a közép-európai egyetemek (pl. Prága, Bécs, Krakkó – XIV. század) létrejötte.

-      A skolasztika:(az antik kulturális örökség (Arisztotelész) beemelése, hit és tudás   viszonya

·         A humanizmus és a reneszánsz jellemző vonásai, nagy alkotói:

         az antik irodalom és művészet újjászületésének igénye,

         emberközpontú világkép (a természet és az emberi test felfedezése; a perspektíva).

·         Mindennapi élet a középkorban

 

Kategória: 10. b | Hozzáadta: tanár
Megtekintések száma: 5011 | Feltöltések: 0