Nyitólap » Fájlok » történelem » 12. b

A két világháború között (fogalmak a témazáróhoz)
2011-12-10, 9:31 PM

Fogalmak:

jóvátétel, Dawes-terv, gazdasági konszolidáció, szélsőbal, szélsőjobb, tömegpárt,  demagógia, stabilizáció, polgári demokrácia, korlátozott parlamentarizmus, pártállam, totális állam, Népszövetség,  marcia su Roma, duce, fasció, fasizmus, totális diktatúra, lateráni szerződés, föld- és gyárfoglaló mozgalmak, korporatív állam, homogén nemzetállam, nemzeti kisebbség, szeparatív szervezetek, usztasa (horvát szeparatisták),

szovjet rendszer, hadikommunizmus, NEP, bolsevizmus,tervutasításos rendszer, kollektivizálás , termelőszövetkezet (kolhoz), állami gazdaság (szovhoz), kulák, beszolgáltatás, sztálinizmus, GULAG, személyi kultusz, sztahanovisták, Komszomol (kommunista ifjúsági szővetség), koncepciós per,Komintern, népfront

tőzsdekrach, világggazdasági válság, állami beavatkozás, New Deal,állami beavatkozás, közmunka, társadalombiztosítás, nyilvánosság, jóléti állam, Balfour-deklaráció, cionizmus, népszövetségi mandátum, domínium, Brit Nemzetközösség, nyitott kapuk elve Kuomintang,

náci, Mein Kampf, ’élettér’, fajelmélet, rohamosztag (SA), ’hosszú kések éjszakája’, felhatalmazási törvény, Führer, SS, Gestapo, antiszemitizmus, nürnbergi törvények, kristályéjszaka, pogrom, Anschluss,

 

Nevek: Gustav Stresemann, Charles Dawes, Frank Kellog, Briand, Benito Mussolini, Matteotti, Keynes, Pilsudski, Masaryk, Benes, Lenin, Sztálin, Trockij, Roosevelt, Gandhi, Mao Ce-tung, Csang Kaj-sek, Hindenburg, Hitler, Göring, Göbbels, Himmler,

 

Kronológia:

1920-21. kisantant (Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Románia, Csehszlovákia)

1924. Dawes-terv

1925. locarnói szerződés

1928. Kellog-Briand szerződés

1929. Young-terv

1929-33. gazdasági világválság

1934. Sándor, jugoszláv király elleni merénylet Marseilles-ben

1936  Berlin-Róma-tengely

           antikomintern paktum: Németország, Japán, Olaszország kommunistaellenes megegyezése.

          spanyol polgárháború

 

Olasz fasizmus:

1919-20. föld- és gyárfoglaló mozgalmak

1921.  Nemzeti Fasiszta Párt (Benito Mussolini)

            Olasz Kommunista Párt (Antonio Gramsci)

1922. Marcia su Roma

1924 Matteotti-gyilkosság

1928 a totális diktatúra kiépítése

1929  lateráni szerződés (konkordátum a Vatikánnal)

 

A polgári demokráciák modelljei

Franciaország

külpolitika:  a  biztonság elve(„securite”)→ támogatja a kis-antantot, a francia nagyság újraélesztése („grandeur”)  ám mindkét irány sikertelen, Franciaország gyakorlatilag elszigetelődik.

1923 Ruhr-vidék megszállása (politikai és gazdasági válságot eredményez).

 1934 fasiszta puccskísérlet :Tűzkeresztesek Szövetsége - megbukik

1936-38: népfront kormány  Leon Blum vezetésével (radikálisok + kommunisták + szocialisták + szakszervezetek), a belső harcok miatt a kezdeti gazdasági és szociális sikerek után megbukik,

1938  a kormányfő Dalardier  – engedményeket tett Hitlernek

 

Nagy-Britannia

1922. a katolikus Írország függetlenségének az elismerése

1931. brit nemzetközösség, westminsteri statútum

 

USA

1932- Roosevelt elnök, New Deal

 

A bolsevik Oroszország

1921. kronstadti matrózlázadás a hadikommunizmus alatti nehézségek miatt

1921. NEP

1922. a Szovjetunió létrejötte

1924. Lenin halála

1929-30. éhínség Ukrajnában

1934  Kirov-gyilkosság - a sztálinizmus totális diktatúrájának kiépülése

1936  alkotmány

 

Németország:

1920-33. weimári köztársaság,

1922. rapallói szerződés - Szovjet-Oroszországgal kötött gazdasági szerződés

1923. müncheni sörpuccs,

1926. belépés a Népszövetségbe

1933. jan. 30. Hitler hatalomra kerülése

1933. a Reichstag felgyújtása

           felhatalmazási törvény

           No. kilép a Népszövetségből

1934. hosszú kések éjszakája

1935. ált. hadkötelezettség

           Saar-vidéki népszavazás

1936. Rajna-vidég megszállása

1938. kristályéjszaka

1938. március 12.: a katonaság bevonul Ausztriába; március 13-án kimondják az Anschlusst.

1938. szeptember 29-30.: müncheni egyezmény. Chamberlain, Daladier, Mussolini és Hitler

 

Spanyolország

1923-27  Primo de Rivera katonai diktatúrája.

1931 polgári dem. forradalom, köztársaság kikiáltása, jobboldali kormány

1936 népfront kormány (kommunisták, szocial., köztársaságiak, anarchisták)alakul. (radikális agrárreform, állam és egyház szétválasztása (vagyon elvétele), a termelés állami irányítása,

1936-39  polgárháború - Franco - fallangista  felkelés (Német- és Olaszország támogatja), a köztársaság  segítséget  kap a Szovjetuniótól segítséget, nemzetközi brigádok

 

Japán katonai diktatúrája 1927-től

1927: Tanaka-memorandum: az ázsiai japán birodalom terve,

1931: Mandzsúria elfoglalása,

1936: antikomintern paktum

 

Topográfia: Ruhr-vidék, Saar-vidék, Rajna, Köztes -  Európa, balti államok, Palesztína, Szuezi-csatorna, Szudéta-vidék,

 

Esszék:

•             Az olasz fasizmus hatalomra jutása és kiépülése

•             A polgári demokrácia megőrzése az angolszász országokban

•             A Szovjetunió létrejötte, a sztálinizmus rendszere

•             A nácik hatalomra jutása Németországban

Kategória: 12. b | Hozzáadta: tanár
Megtekintések száma: 6033 | Feltöltések: 0