Nyitólap » Fájlok » történelem » 12. b

Szembenállás és enyhülés (1953-1975)
2012-03-20, 11:19 AM


Sztálin halálától a szuezi válságig  (1953-1956)

1953 Sztálin halála →  Hruscsov a SZU új pártfőtitkára

belpolitika: életszínvonal emelése

–az egyoldalú nehézipari fejlesztés helyett a könnyűipar, infrastruktúra

- GULAG – rehabilitálások,

- szellemi élet is szabadabb

feszültségek csökkentése - fegyverkezési verseny visszafogása (1949. szovjet atombomba

1953. újabb berlini válság – tankokkal verik le

Hruscsov célja: a nemzetközi feszültség csökkentése

- koreai háború lezárása

– 1955. Ausztriából kivonultak

Titoval kibékül (külön út a tömbön belül)

1955. Varsói Szerződés (előzmény - NSZK felvétele a NATO-ba 1955)

1956. febr. SZKP XX. kongresszusa

- zárt ülésen leleplezte a sztálini diktatúra bűneit

- a két világrendszer békés egymás mellett élése

– rubeldiplomácia

– a volt gyarmati országokra támaszkodás

1956. KOMINFORM  megszüntetése

1956. nyara

Lengyelo. Poznanban felkelés - elfogadták Gomulka "nemzeti kommunizmus" irányvonalát

 magyar válság:

- Rákosi menesztése

- okt. 23. magyar forradalom - leverése

 közben szuezi-válság

- Nasszer (SZU támogatás) 

- okt. 29. 2. arab-izraeli háború - Izrael (angol, francia támogatással)

- USA nyomásra Izrael vissza, a SZU nem avatkozik bele, cserébe szabad kezet K-Európában

 

A szuezi válságtól a karibi válságig (1956-1962)

A nyugat-európai integráció felgyorsulása

- 1957. Európai Atomenergiaközösség (Euratom)

Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac)

- 1958. Európa Parlament

1957. az első mesterséges hold - szputnyik

(a szovjet űrkutatás átmeneti fölénye)

 

1958. a 2. berlini válság

- Hruscsov véget akart vetni a keletnémetek menekülésének

- Ny-Berlint fegyvermentes, szabad várossá nyilvánítsák

- USA visszautasítja

1959. látogatás az USA-ban – Hruscsov – Eisenhower csúcstalálkozó – az első SZU pártfőtitkár

1960. egy amerikai kémrepülőgép lelövése a SZU felett

 

1959. kubai forradalom

Fidel Castro, Che Guevara  gerillaharcot (1956-59) az  Amerika-barát Battista korrupt rendszere ellen

 - Castro - kommunista berendezkedés- a SZU-val és Kínával kereskedelmi megállapodást

1961. Disznó-öbölben partraszállás - a népi milíciák visszaverik (John Kennedy fellépése)

1962. SZU atomrakétákat Kubába - USA-tól 150 km-re -légifelvételek 

 Kennedy ultimátuma: ha a Szovjetunió nem vonja ki haladéktalanul a rakétákat Kubából, akkor az USA megelőző csapást mér a szigetországra

Hruscsov kivonja a rakétákat

1963.USA-SZU - forró drót

atomcsend egyezmény (USA, NB, SZU) - csak föld alatti robbantások

 

Belső ellenállás a "békés egymás mellett élés" politikája miatt

1963. nov. Kennedy ellen merénylet Dallasban

Hruscsov leváltása (1964)

-belső ellenállás (pártapparátus kiválságainak megnyirbálása)

- kubai kudarc

- szakítás Kínával

Leonyid Iljics Brezsnyev (1964-1982)

 

Az átmenet évei (1963-1988)

A Szovjetunió és Kína kapcsolatának megváltozása

a szembenállás okai:

Mao Ce-tung kitartott a sztálinizmus mellett

fegyveres konfliktusok (USA Kína mellé áll)

1958. "nagy ugrás" - népi kommunák - katasztrofális eredmény 1960-61. 30-50 millió ember halt éhen

1966. kulturális forradalom

a városi értelmiség a bűnbak – vidékre

 

A vietnami háború (1964-1973)

Vietnam

- francia gyarmat

- II.v.h. japán megszállás

- 1945.  angolok, kínaiak szabadították fe, Ho Si Minh (kommunista) – Vietnami Demokratikus Köztársaság

- de a franciák délen  ellenkormányt

- 1954. dél-vietnami vereség Dien Bien Phu erődnél, franciák kivonulása – kettéosztották, genfi konvenció –

Észak - Ho Si Minh (kommunista)Hanoi - Dél (nyugati), Saigon

- 1967. amerikaiak bekapcsolódtak (tonkini incidens) - a csúcson félmillió amerikai katona (60 000 halott) - 2-3 millió vietnami áldozat

– 1973. amerikai kivonulás

- 1976. Vietnam komm. vezetés alatt egyesült

 

Németország

1949. NSZK - Konrád Adenauer - a németek és Nyugat megbékélése (1952. szuverenitás helyreállítása)

1955. NSZK NATO-tagsága

Willy Brand kanc.(1969-74) - "új keleti politika"

- német-lengyel, német-szovjet megállapodás, határok elismerése

Odera-Neisse határ

- 1972. mindkét államot felvették az ENSZ-be

1949. NDK

szovjeteknek: jóvátétel, tervgazdálkodás - nyomor

1953. kelet-berlini felkelés

1955. Varsói Szerződés

1961. berlini fal (évi 200 000 menekült)

 

A csehszlovákiai agresszió

1968. "prágai tavasz"- új pártfőtitkár: Alexander Dubček - reformok - "emberarcú szocializmus"

a Varsói Szerződés intervenciója

1968: Brezsnyev-doktrína: a szocialista országok szuverenitását a SZU csak korlátozottan fogadja el, ami rájuk nézve fenyegető volt,ugyanakkor a nyugat számára megnyugtató, mert a stabilitást jelképezte, ami lehetővé teszi a tárgyalásokat

 

A fegyverkezési verseny és az enyhülés

1968: Atomsorompó Egyezmény, mely szerint a nukleáris fegyvereket nem adják tovább harmadik félnek

fegyverzetkorlátozás

1969:Nixon lett az USA elnöke, Kissinger a tanácsadója. Új politika, a "tárgyalások korszaka

1971:Kissinger Kínába látogat, az USA így akar az erősödő SzU-val szemben ellensúlyt képezni, Kínát felveszik az ENSZ-be, a BT állandó tagja lesz

1972: SALT I. szerződés aláírása: korlátozzák a stratégiai fegyverzetek számának felső határát

1973: Megkezdődnek a SALT II. tárgyalások, amelyet 1979-ben ír alá majd Carter és Brezsnyev

enyhülés csúcsa

1975. Helsinki értekezlet:az EBEÉ helsinkii záródokumentuma kompromisszumos megoldás az enyhülés érdekében: a SzU rögzíthette az európai határok sérthetetlenségét, az USA azonban az emberi jogok biztosításával elérte, hogy legyen jogalapja a SzU-t kritizálni

- leszerelés

-környezetvédelem

- emberi jogok

 

A katolikus egyház megújulása

XXIII. János pápa

- 1963. Pacem in Terris (Béke a földön) kezdetű enciklikája- az igazságon, az igazságosságon, a szereteten és a szabadságon nyugvó nemzetek közötti békét tárgyalja.

- ua. Laosz, Kambodzsa - vörös gerillaszervezetek

 

A kis hidegháború (1976-1984) és a szovjet rendszer válsága

a Helsinki ért. után a SZU a harmadik világ felé

újabb fegyverkezés -

1979. Afganisztán - szovjet bevonulás

kőolaj

1988. SZU elhagyja

de iszlám erők harca -1979. Irán - iszlám forradalom, Komeini ajatollah

Carter-doktrína

a kőolajforrrásokat fegyverrel is megvédik

1980. Ronald Reagen - csillagháborús terv - a világűrbe telepített rakétaelhárító rendszer- űrpajzs

A kétpólusú világ összeomlása

ideológiai: a fiatalok közt „Nyugatimádat”, vallási reneszánsz

katonai: a Reagan-kormány beszállt a fegyverkezési versenybe

gazdasági: a katonai túlköltekezés kimerítette

a (politikai) vezetés tehetetlenné válása

a csatlós államokban kitört lázadásokat szovjet csapatok bevetése nélkül akarják leverni (Lengyelország, 1980–81)

szélmalomharc a korrupció, alkoholizmus stb. ellen

 

Gorbacsov és csapata

 

kezdetben alkoholellenes kampány és kemény külpolitika

1987-től lép elő reformjaival

peresztrojka (átalakítás) elsősorban a szovjet gazdaság átalakítása

glasznoszty (nyilvánosság) információáramlás, szólás- és véleményszabadság

 

- SzU gazd., társ. problémák -de hittek abban, hogy a szovjet rendszer megreformálható

pl. gazdaság - piaci viszonyok növelése (a pártbürokrácián megbukott)

demokratizálódás - szabadságjogok

              - 70 év után parlamenti választások (több jelölt)

le kellett mondania a Brezsnyev-doktrínáról (1988–89) (ami dominóelv-szerűen megbuktatta az összes közép-európai kommunista rendszert)

 

lemond Afganisztánról, Nicaraguáról (hatalmas összegek)

az ésszerűen elégséges fegyverkezési szint

szovjet-amerikai csúcstalálkozók

Vietnám Kambodzsából, Kuba pedig Angolából vonul ki

 

A kommunizmus bukása (1989-91), a rendszerváltás

 

Lengyelország

1978: II. János Pál pápa

1980: sztrájkok; Szolidaritás (Lech Wałęsa)

szükségállapot

Jaruzelski reformjai

1988 aug.: kerekasztal-tárgyalás

1989: félszabad választás

1989. Lengyelország fizetésképtelenség - a Szolidaritás győzelme Lengyelország

1990: Wałęsa államfő

 

NDK

1989: kiutazási szigorítás, menekültek (Varsó, Prága, Bp.)

1989. szept. Magyarország megnyitotta nyugati határait az NDK-s menekültek előtt

nov.: ledől a berlini fal, új kormány

1990. Gorbacsov beleegyezett a német újraegyesítésbe

1989. Csehszlovákia "bársonyos forradalom" - tüntetések - Vaclav Havel letartóztatása, kiengedése

1989. dec. Románia - temesvári felkelés (Tőkés László kiállása) - Ceaucescu diktatúrájának bukása

Jugoszlávia: egy felrobbant etnikai mozaik

 

A Szovjetunió szétesése

1988-tól nemzetiségi mozgalmak (Baltikum, Kaukázus, Moldova)

1989 dec. Málta: Bush–Gorbacsov csúcs, a hidegháború vége

1990: a három balti állam és Moldova függetlenségi nyilatkozata

demokratikus választással Borisz Jelcin orosz elnök lesz

1991 aug. Gorbacsov-ellenes puccskísérlet Moszkvában; meggátlása főleg Jelcin érdeme volt. Eztán újabb függetlenségi nyilatkozatok (Ukrajna, Belarusz)

szept. a balti államok nemzetközi elismerése

dec. megegyezés a SzU. felszámolásáról (Breszt, majd Alma-Ata) – létrejön a Független Államok Közössége (12 tagállam). Gorbacsov lemond

„orosz Trianon” – több millió orosz kerül határokon túlra

szeparatista mozgalmak az új államokon belül is (Csecsenföld, Karabah, Abházia, Gagauz köztársaság stb.)

1991. a kommunista párt betiltása a SzU-ban

          a SzU megszűnése - helyébe a FÁK (Független Államok Közössége)

Kommunista maradt:Kuba,Vietnam,Laosz,Észak-Korea, Kína

 


 

Kategória: 12. b | Hozzáadta: tanár
Megtekintések száma: 2382 | Feltöltések: 0