Nyitólap » Fájlok » történelem » érettségi követelmények

Az emelt szintű szóbeli történelem érettségi tematikája (2012)
2011-12-14, 9:10 PM

I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra
1. A magyar gazdaság a XIV–XVI. században
2. Termelési technikák, technológiák a középkori és kora újkori Európában
3. A világgazdaság jellemzői a két világháború között (USA, Németország, 
Szovjetunió)
4. Magyarország gazdasága a XX. században (Bethlen-féle konszolidáció, gazdasági 
válság, Rákosi-korszak gazdasága, gazdasági rendszerváltás)

II. Népesség, település, életmód
5. Városfejlődés a középkori Magyarországon
6. Demográfiai változások Magyarországon a XVIII. században
7. Nemzetiségek és etnikumok a dualizmus korában
8. Életmód és mindennapok a Kádár-korszakban
9. Demográfiai változások a XX. században (egyetemes történelem)

III. Egyén, közösség, társadalom
10. Középkori kultúra (oktatás és tudomány, lovagi kultúra, szerzetesi létforma)
11. A magyar társadalom változásai a honfoglalástól a XIV. századig 
12. Árpád-házi uralkodók politikai életpályája (Géza és Szent István, Szent László, 
Könyves Kálmán, IV. Béla)
13. Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete a XVI–XVIII. században
14. A magyar zsidóság helyzetének jellemzői 1867–1945 között
15. Politikai életpályák a XX. századi Magyarországon (Bethlen István, Teleki Pál és 
Kádár János)

IV. Modern demokráciák működése
16. Polgári-alkotmányos viszonyok kialakulása Magyarországon 1848–1918 között
17. A kisebbségek és helyzetük a Kárpát-medencében 1945–1990 között
18. Az európai integráció főbb állomásai és az EU intézményrendszere
19. A gyarmati világ felbomlása és a fejlődő országok főbb problémái

V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák
20. Ókori államberendezkedések (Athén, Spárta, Róma - principátus)
21. A kereszténység főbb tanításai, az egyház intézményesülése (I–X. század)
22. A reformáció és a katolikus megújulás (egyetemes és magyar történelem)
23. A felvilágosult abszolutizmus politikája és magyarországi képviselői
24. Széchenyi és Kossuth nézetei, programjai a polgári átalakulásért
25. A náci és a bolsevik ideológia

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés
26. Az iszlám és az arab hódítás
27. Törökellenes küzdelmek a XIV–XV. században
28. Magyar–török küzdelmek és együttélés a XVI–XVII. században
29. Az 1956-os forradalom és nemzetközi háttere
30. A hidegháború

Megjegyzés: A tematika tartalmának értelmezését segíti a részletes vizsgakövetelmények [Az 
érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24) OM rendelet]
Kompetenciák, illetve Témakörök című részében található információk összevetése 
magával a résztémával.
Kategória: érettségi követelmények | Hozzáadta: tanár
Megtekintések száma: 1384 | Feltöltések: 0