Nyitólap » Fájlok » történelem » témavázlatok

11. Az USA története a XVIII-XIX. században
2011-12-06, 9:21 PM

1. Az Amerikai Egyesült Államok kialakulása (1775-1783)

 

 Az észak amerikai függetlenségi  háború

- észak-amerikai angol gyarmatok - nyersanyagforrás, piac az angoloknak


- É-farmer,ipar

- D- rabszolgatartó ültetvények (gyapot - Angliába)

- az angol gyarmatpolitika megváltozása - a franciákkal vívott gyarmati háborúban angol győzelem (hétéves háború,1756-63)  - adók, illetékek,

- válasz 1773. bostoni teadélután

1774. 13 állam szövetsége, Philadelphia:  I. Kontinentális Kongresszus : angol áruk bojkottja

1775. II. Kontinentális  Kongresszus : létrehozták a „kontinentális hadsereget”, francia támogatás

1776. júl.4. Függetlenségi Nyilatkozat (Thomas Jefferson)

A felvilágosodás eszméi , bizonyos sorokat szó szerint vettek át John Locke műveiből.

·         minden ember egyenlő

·         először deklarálják az emberi jogokat, alapvető szabadságjogok: Élet, Szabadság, Boldogulás,

·         közjó

·         társadalmi szerződés  

·         népfelség elve

·         zsarnokölési elmélet, ellenállás joga

·         az USA szuverenitása, mint egységes nemzet,  kolóniák helyett ezen túl államok lesznek

katonai győzelmek

·         1777: amerikai győzelem Saratogánál

·         1778 - Franciaország belép a háborúba US oldalán, később Spanyolország (1779) és Hollandia (1780) is csatlakozik a franciákhoz és az amerikaiakhoz, így a britek globális háborúra kényszerülnek

·         1781: Yorktown: végső győzelem az  angolok felett

·         Párizsi béke (1783)

Minden terület a Mississippitől keletre és a Nagy Tavaktól délre Amerikai kézre került, kivétel Florida, amelyet különbékében a spanyolok kaptak meg.

 

Az USA alkotmánya  (1787)

az első modern, a hatalommegosztás elvére (Montesquieu ) épülő köztársasági alkotmány

- Unió - szövetséges köztársaság (föderalizmus elve) , közös: honvédelem, külpolitika, pénzügy, külkereskedelem, posta – szuverén államok

-  elnök (prezidentális rendszer)–  elektorok útján közvetett módon – főparancsnoka a seregnek, a kormány és a bíróság tagjainak kinevezése, a miniszterek neki felelősek, 4 évenként, egyszer újraválasztható (az első Washington)

- általános - ezért szükséges a kiegészítése

1789 - alkotmány első kiegészítése „United States Bill of Rights” néven szoktak emlegetni és legnagyobb hatással az angol Bill of Rights volt rá.

 = szólásszabadság, sajtó, gyülekezési, fegyvertartás, vagyon biztonsága, ártatlanság vélelme, független bíróság előtti megjelenés, egyház államtól való szétválasztásaaz, ami nem szerepel az alkotmányban, annak szabályozási jogköre a tagállamok kezében van.

– ma 22 kiegészítés

Az alkotmány ratifikálása után az USA első elnöke George Washington lett 1789-ben.


Az USA  fejlődése a függetlenség kivívása után

• területi növekedés (XIX.sz. közepéig a Csendes óceánig)

• A bevándorlók létszáma óriási (munkaerő)

• Az ipari forradalom közvetlen átvétele, alkalmazása

• Tőkeerős vállalkozói réteg megjelenése (vasút)

• Őslakos indiánok pusztulása/pusztítása

• Monroe-elv: „Amerika az amerikaiaké”


Észak és Dél ellentéte 


Polgárháború (1861-65)

elindítója – Lincoln (rabszolgaság- ellenes republikánus jelölt)  megválasztása után 11 déli  állam kilépett az Unióból (Déli Konföderáció)

(Republikánus Párt : védővám bevezetése (hazai gazdaság védelme), rabszolgafelszabadítás

szabad földfoglalás a farmereknek)

kezdetben déli sikerek

- 1862. törvény a farmerek ingyenes földhöz juttatásáról (115 kat.hold)

- 1863. rabszolgafelszabadítás

mindkét oldalon bevezették az általános hadkötelezettséget - ½ és 1 milliós seregek

- első északi győzelem - 1863. Gettysburgi - visszaszorították a Washington elfoglalására készülő délieket

- É-on is tehetséges hadvezérek - Ulysses Grant, Shermann

1865. Appomotoxnál Lee kapitulált (ö. 6oo ooo katona áldozat)

5 nap múlva  1864. ápr. 14. Lincoln merénylet áldozata

-A háború során a 13-43 év közötti férfi lakosság 8%-a halt meg (6%-a északon, 18% délen), amivel az amerikai történelem máig legvéresebb háborújává lett a polgárháború.

következmények

- visszaállították az unió egységét

- az USA egész területén megszűnt a rabszolgaság

- É-i politikai befolyás

- a déli államok gazdaságilag tönkrementek

- Dél maradt a konzervatív fehérek kezében, Demokrata Párt

- a négerek földet nem kaptak (a magántulajdon szentsége) maradtak szegények

- az indián háborúk utolsó szakasza is ekkor  - ritkán fogtak össze – rezervátumokba

gazdasági nagyhatalom - területi terjeszkedés

1898. spanyol-amerikai háb.: Kuba, Fülöp-szigetek megszerzése

1899. "nyitott kapuk elve" Kínában


Források:

„Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat. hogy minden ember egyenlőnek teremtetett, hogy az embert terem-tője olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel, amelyéből le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartoznak a jogi Élethez és a Szabadsághoz, valamint a jog a Boldogságra való törekvéshez. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az emberek kormányzatokat létesítettek, amelyeknek törvényes hatal­ma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik. Ha bármikor bármely kormányforma alkalmatlanná válik e célok megváló-sítására, a nép joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoz­tassa vagy eltörölje, és új kormányzatot hozzon létre, amelyik olyan alapokon nyugszik és hatalmát oly módon szerzi meg, ahogy a legmegfelelőbbnek tűnik, hogy biztonságot és bol­dogságot teremtsen [...] E gyarmatok igaz népének nevében és megbízásából ünnepélyesen tudatjuk és kijelentjük, hogy a brit korona iránti mindenféle alattvalói kötelezettségtől szaba­dok, és hogy köztük és NagyBritannia között minden állam kötelék megszüntetendő, a gyarmatok mint szabad és önálló államok teljességgel maguk irányítják sorsukat [...](Függetlenségi Nyilatkozat - 1776. július Hl

 

Kategória: témavázlatok | Hozzáadta: tanár
Megtekintések száma: 7563 | Feltöltések: 0