Nyitólap » Fájlok » történelem » témavázlatok

20. A második világháború a sztálingrádi csatáig
2012-06-03, 6:06 PM

20. Mutassa be a szemelvények és a térkép segítségével a második világháború előzményeit, és főbb katonai és politikai eseményeit a sztálingrádi fordulatig!

Tér, idő: A második világháború az emberiség történetének legnagyobb fegyveres konfliktusa volt. 3 kontinensen (Európa, Ázsia, Afrika), mintegy 70 ország részvételével zajlott.Az  1939. szeptember 1-jei, Lengyelország elleni német támadással kezdődött, és Japán kapitulációjával, 1945. szeptember 2-án ért véget. (Európában Németország feltétel nélküli megadásával, 1945. május 8-án fejeződött be.

Előzmények (okok):

A)     A náci Németország megerősödése :

1933. Hitler (NSDAP) hatalomra jutása (a versailles-i béke és a nagy gazdasági világválság miatti elégedetlenség)

céljai:

 1. német szuverenitást korlátozó intézkedések felszámolása (fegyverkezési szabadság, Rajna-vidék demilitarizálásának megszüntetése, 1936),

2.az egész németség egy országba tömörítése (Ausztria annektálása (Anschluss, 1938. márc.), Csehország és Lengyelország német lakta vidékeinek megszerzése- müncheni konferencia döntése, 1938. szept.),

3. etnikai határokon túllépő terjeszkedés – először a maradék cseh területek bekebelezése (1939. márc.), Szlovákia önálló, német bábállam

→ az európai  erőviszonyok megváltozása – Köztes-Európa államai német befolyás alá kerültek  (Magyarország , 1938. nov. I. bécsi döntés – Felvidék magyarlakta ter. visszacsatolása)

B)      Olaszország terjeszkedése:

              1922. Mussolini  (1928-ra totális diktatúra)

              gyarmati terjeszkedés: Abesszínia (Etiópia) elfoglalása, 1936

              Albánia lerohanása (1936)

C)      a nyugati hatalmak megbékélési  politikát – müncheni konferencia (1938)

D)     német-szovjet megnemtámadási egyezmény – Molotov-Ribbentrop-paktum (1939. aug. 23) (Hitler a kétfrontos háborút, Sztálin a német támadást akarja elkerülni) – titkos záradéka:  Lengyelország felosztása, a  Baltikum és Besszarábia szovjet érdekszféra)

E)     Résztvevők: a  szövetségi rendszerek kialakulása 

Tengelyhatalmak

Szövetséges hatalmak

német-olasz szövetség - 1936. Berlin-Róma tengely

 német-japán – 1936. antikomintern paktum (1940. háromhatalmi egyezmény megerősíti)

1941. aug. Atlanti Charta – USA (Roosevelt)- NB (Churchill)

1942. jan.1. Egyesült Nemzetek Kiáltványa,  antifasiszta  koalíció (26 állam)

Németország, Olaszország és Japán

1940. Magyarország, Szlovákia, Románia,

1941. Bulgária, Horvátország

1939. szept.1. után – Lengyelország, Anglia (Egyesült Királyság), Franciaország

1940. Benelux államok, Görögország

1941. jún. 22. után SZU

1941. dec. 8. USA

 

Események:

I.                    A háború kitörése és a furcsa háború

1939

•     1939. szept. 1. a német csapatok betörtek Lengyelországba, az agresszió miatt szept. 3-án Anglia és Franciaország hadat üzentek Németországnak (de a harcok nem indulnak meg: "furcsa háború"), Lengyelország azonban elesik, 1939. szept. szovjet csapatok a Curzon-vonalig hatolnak előre Lengyelországban.

•     1939. nov.- 1940. márc. a szovjet-finn háború.

II.                  A Nyugat lerohanása

1940

•     1940. ápr. német csapatok megtámadták Dániát és Norvégiát.

•     1940. máj. német csapatok lerohanják Hollandiát, Luxemburgot, Belgiumot.

•     1940. máj. 28-jún. 4. a németek a tengerhez szorították az angol-francia csapatokat Dunkerque-nél.

•     1940. jún. 5. németek döntő támadást indítanak Franciaország ellen (jún. 14. elesik Párizs).

-          Elzász- Lotharingia Németországhoz került,

-          É-Fr.o és Ny-i rész német megszállás alá

-          maradék – Vichy központtal német bábállam (Pétain)

-          De Gaulle Londonban megalakította a Francia Nemzeti Ellenállási Bizottságot.

•     1940. jún. 10 olasz hadüzenet Angliának és Franciaországnak.

•     1940. aug. a  2. bécsi döntés értelmében Magyarország  Észak-Erdélyt, a Szovjetunió Romániától megszerzi Besszarábiát (Moldvai SZSZK)

·         Lettország, Litvánia, Észtország csatlakozik a Szovjetunióhoz.

Az angliai csata

•     1940. aug.-nov.  megindul a német légierő bombázása Anglia ellen

-          máj. Angliában megbukik Chamberlain kormánya az új miniszterelnök Churchill.- békülékenység helyett elszánt németellenesség

-          nov. angol-amerikai kölcsönbérleti szerződés (USA hadianyagot szállít)

•     1940. szept. 27. háromhatalmi egyezmény (német-japán-olasz szövetség), elismerik Japán ázsiai, a németek és  olaszok európai igényeit

A háború kiterjesztése É-Afrikára és a Balkánra

·         1940. szept. Olaszország megtámadta Egyiptomot - kudarc

•     1940. okt. 28. Olaszország megtámadta Görögországot.

1941

·         1941. febr. Rommel vezetésével Africacorps, visszaszorítják az angolokat az egyiptomi határig

•     Az olasz csapatok veresége Görögországban, német segítség az olaszoknak.

•     1941. ápr. 5. Jugoszlávia kilép a tengelyhatalmak szövetségéből, ezért Németország megtámadja.

III.                A Szovjetunió megtámadása

•     1941. jún. 22. Németország hadüzenet nélkül megtámadja a Szovjetuniót (Barbarossa-terv), hadba lép a Szovjetunió ellen Olaszország és Románia is, majd  jún. 27-én a "kassai provokáció" után Magyarország is.

Erőviszonyok

 

Németország

SZU

terület, népesség

4 mill. km2, 333 millió lakos - de megszálló erőkre volt szükség + afrikai fronton lekötött erők

21,7 mill. km2, 17o mill. lakos - ebből  8 millió - a felnőtt lakosság 9%-a koncentrációs táborokban

előzetes várakozások, feltételek

- Hitler a hadsereg 7o%-át bevetette – gyors győzelemre számított

- lebecsülte a szovjet ipart, szervezetlennek a hadsereget

- Sztálin felkészületlen

- 1937-38. tisztogatások -Sztálin kivégeztette a parancsnoki kar zömét

- a szovjet ipart gyors ütemben áttelepítették K-re

katonák

3,8 mill. +román, finn, szlovák, magyar, olasz hadosztályok

4,7 mill.

repülő

2740

10.000 (zömét még a földön lebombázzák)

((John Keegan: A második világháború)

→É-i hadseregcsoport - cél: Leningrád (1941. aug. Leningrád körbezárása, ostroma - 900 napos blokád, a város 1/3-a, 900 000 ember halála)

→Középső hcs. :Moszkva (nov.7. Moszkvától 65 km-re)

→Déli hcs.: Kijev

                Ukrajna = éléskamra,

                Donyec - bányák, iparvidék

•     1941. dec. 6. megindul az első szovjet ellentámadás, moszkvai csata (Zsukov marsall) (a német villámháborús terv összeomlik).

IV.                A szövetségesek felülkerekedése

•     1941. dec. 7. japán hadüzenet nélkül megtámadja  Pearl  Harbour kikötőjében az amerikai csendes-óceáni hajóhadat, japán csapatok partra szállnak Thaiföldön és Malajziában, Burmában, Borneóban.

•     1941. dec. 8. Anglia és USA hadat üzen Japánnak.

•     1941. dec. 11. Németország és Olaszország hadat üzen az USA-nak.

Az antifasiszta koalíció létrejötte

•     1941. aug. 11. Roosevelt és Churchill aláírta az Atlani Chartát, szept. a SZU is csatlakozik

·         1942. jan. Egyesült Nemzetek kiáltványa

1942 -  A fordulat éve

•     1942. jún. 4-7 amerikai győzelem a Midway-szigeteknél Japán felett (Mc Arhur), a japánok a szigetekre szorultak

•     1942. jún. újabb nagy német offenzíva a Szovjetunió ellen -  Hitler délen támad csak - Donyec szene, Baku olaja, + búza - Sztálingrádnál elakad -  a szovjetek leszerelték az üzemeket - keletre telepítették - a hadiipar sértetlen, T-34-es, katyusa + NB, USA- bó l fegyverek

- a veszteségek hatására Hitler a csatlósaitól katonát - a 2. magyar hadsereg kirendelése - 2oo ooo katona, 25 ooo munkaszolgálatos

-  aug. - nov. a szovjetek bekerítették a Sztálingrádot  ostromló 6. hadsereget (3oo ooo, Paulus táb.)- Hitler megtiltotta a kitörést

•     1942. okt. 23. El Alameinnél az angolok (Montgomery) csapást mérnek Rommelre

 - 1942 nov. amerikaiak É-A.-ban partra - Eisenhower

- 1943. máj. Tuniszban megadás - Rommelt visszahívta 1943

•     1943. jan. megkezdődik a voronyezsi offenzíva (2. magyar hadsereg megsemmisülése).

•     1943. jan. 14-26. Churchill és Roosevelt elhatározza a szicíliai partraszállást Casabalancában.

·         1943.febr.2. Paulus kapitulál Sztálingrádnál - a 9o ooo fogolyból 6ooo került haza..

A második világháború mérlege

-          áldozatok számáról csak becslések: 25 millió katona, 52 millió polgári áldozat (1942.jan. wannseei konf. döntése a zsidókérdés végső megoldásáról, náci népirtás, Auschwitz

        Európa gazdasága romokban

-          két szupernagyhatalom – USA, SZU 

Kategória: témavázlatok | Hozzáadta: tanár
Megtekintések száma: 1859 | Feltöltések: 0