Nyitólap » Cikkek » Feladatbank » 1. Ókor

1. Ókor (rövid feladatok megoldásai)

1.       A feladat az ókori kelet öntözéses földművelő társadalmaival kapcsolatos.

 

a) Milyen feladatokat látott el a templomgazdaság? (4 pont)

öntözéses gazdaság megszervezése, védelem, távolsági kereskedelem megszervezése, építkezések,

b) Miért erősítette az állam hatalmát ez a rendszer? (2 pont)

nem volt piac, monopolizálta a terményeket, szerszámokat, fegyvereket, központilag osztotta el

c) Kövesse nyomon egy közrendű szabad által megtermelt zsák búza lehetséges útjait! (4 pont)

→ önellátás

→ adó → uralkodó, papság, katonaság, bürokrácia ellátása, kézművesek természetbeni fizetése

→ adó → export

→ rossz termésű évben visszakapja

 

2. A feladat a zsidó egyistenhitre vonatkozik.

a) Biblia  vagy Ószövetség/Ótestamentum  vagy Tóra  vagy Mózes könyvei  vagy isteni

kinyilatkoztatás vagy Szentírás

b) D)

c) Jeruzsálem

d) B,C,A,D

 

3.       A feladat az ókori kelet személyiségeivel kapcsolatos.

a SALAMON

b HAMURAPPI

c I. DAREIOSZ    

d KHEOPSZ

e MANU

 

4.       A feladat az ókori kelet vallási irányzataival kapcsolatos.

 

Forrás

A vallás jellege

Civilizáció

Egy istennév

Egy földrajzi név

 

a)

 

politeizmus

sumér

mezopotámiai

Annunakik

Tigris, Eufratesz,

Irak

b)

 

monoteizmus

zsidó

Jahve

Palesztína, Izrael, Júdea, Kánaán, Jordán folyó

c)

politeizmus

egyiptomi

Ozirisz,

Egyiptom

 

5. A feladat Athén politikai berendezkedésével kapcsolatos.

a) Írja az ábrára a felsorolt válaszlehetőségek közül a megfelelőt! Egy elemet nem tud társítani!

a – Athén, b – rabszolgák, c- népgyűlés, d- sorsolás, e- cserépszavazás, f - sztratégoszok

 

b) Az ábra alapján döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! (Elemenként 1 pont)

a-hamis, b-igaz, c-hamis, d-igaz

 

6.       A feladat az ókori görög tudomány történetéhez kapcsolódik.

1-h, 2-g, 3-f, 4-i, 5-a, 6-j, 7-d, 8-b

 

7.       A feladat Athén történetéhez kapcsolódik.  4 pont

Szolón –C-3,

Peiszisztratosz – A-1,

Kleiszthenész – B-2,

Periklész – D-4

 

8. A feladat az ókori Róma történelmével kapcsolatos. 

a) triumvirátus, I. triumvirátus  (0,5 pont)

b) Kr.e. I. század  vagy i. e. I. század     (0,5 pont)

c) Pompeius (Csak a helyesen írt név fogadható el.) (1 pont)

d) köztársaság vagy respublica  (0,5 pont)

e) meggyilkolták, megölték, leszúrták, merényletet követtek el ellene (Minden hasonló

értelmű, helyes válasz elfogadható.) (0,5 pont)

 

9. Határozza meg, melyik korszakhoz/kultúrához (pl. görög) tartoznak az alábbi ókori

építészeti alkotások!

 

a) krétai palota (királyi központ is elfogadható)

b) római diadalív (győzelmi emlékmű is elfogadható)

c) római vízvezeték 

d) egyiptomi templom (Abu Szimbel vagy az uralkodókultusz is elfogadható)

e) római gladiátor és egyéb játékok (a Colosseum is elfogadható)

f) kínai  védőfal, erődített határ (a „nagy fal” is elfogadható)

 

10. Azonosítsa a források alapján a Kr.e. I. század hat történelmi személyiségét!

a) Sulla 

b) Marius

c) Octavianus/Augustus

d) Pompeius 

e) Caius Gracchus

f) Iulius Caesar

 

11. Állítsa időrendbe a kereszténység korai történetével kapcsolatos eseményeket

1-e, 2-d, 3-a, 4-b, 5-c

 

 

 

 

Kategória: 1. Ókor | Hozzáadta: tanár (2012-01-24)
Megtekintések száma: 4404