Nyitólap » Cikkek » Feladatbank » 3. Magyar középkor

3. Magyar középkor - rövid feladatok megoldásai

1. Vándorló magyarok (Összesen 4 pont.)

a) K.nde: névleges uralkodó vagy vallási vezető vagy  szakrális fejedelem

    Dzs.la: tényleges uralkodó  vagy  katonai vezető vagy  hadvezér (elemenként 0,5  pont)

b) kettős fejedelemség vagy fejedelemség (1 pont)

c) pl. zsákmányszerzés, fogolyszerzés, pénzszerzés, az ellenséges hatalmak megtörése/gyengítése (elemenként 1 pont)

 

2. Szent István egyházszervező tevékenysége (Összesen 5 pont)

 a) (Elemenként 0,5 pont.) I    esztergomi

                                          IV  pécsi

                                          VI  egri 

b)  Pl.: vasárnap ünnepnap, minden tíz falu építsen egy templomot, a tized fizetése.                      

(Elemenként 0,5 pont.)

c) Pl.: a magyar egyházi önállóság vagy az esztergomi érsekség révén elkerülte az

ország a német egyház  vagy érsekség befolyását, elősegítette az önálló államiság

megerősödését. (1 pont)

d) Pl.: nyugati típusú fejlődés indult Magyarországon,  vagy nyugati típusú feudális

monarchia lett az ország. (1 pont)

 

3. Szent István egyházszervező tevékenysége (Összesen 5 pont)

 a) (Elemenként 0,5 pont.) I    esztergomi

                                          IV  pécsi

                                          VI  egri 

b)  Pl.: vasárnap ünnepnap, minden tíz falu építsen egy templomot, a tized fizetése.                      

(Elemenként 0,5 pont.)

c) Pl.: a magyar egyházi önállóság vagy az esztergomi érsekség révén elkerülte az

ország a német egyház  vagy érsekség befolyását, elősegítette az önálló államiság

megerősödését. (1 pont)

d) Pl.: nyugati típusú fejlődés indult Magyarországon,  vagy nyugati típusú feudális

monarchia lett az ország. (1 pont)

 

4.  feladat: Középkori magyar királyság (Összesen 4 pont.)

a) (Elemenként 0,5 pont.)

1. Hamis

2. Igaz

3. Igaz

4. Hamis

b) A magántulajdon védelme vagy megszilárdítása. (1 pont)

c) A feudális viszonyok kiépítése. (1 pont)

 

5. Tatárjárás (Elemenként 1 pont, összesen 3 pont.)

a) a birtokok visszavétele

b) A

c) 2

6. 3. Középkori Magyarország (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.)

a) B 

b) D

c) A

d) E

 

7. A)  A kapuadó elrendelése I. Károly (Róbert)

B)  A királyi vármegyerendszer megszervezése I. (Szent) István

C)  A „második honalapítás” IV. Béla

D)  A fekete sereg felállítása I. (Hunyadi, Corvin) Mátyás

E)  A nemesség ellenállási jogának első beiktatása II. András

F)  Hunyadi János hosszú hadjárata I. Ulászló

G)  A mohácsi vész II. Lajos

H)  A magyar történelem első koronázása I. (Szent) István

b) H)  E) D) G)  (1 pont)

 

8.. Középkori Magyarország (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.)

a) király (uralkodó)

b) országgyűlés (rendi gyűlés)

c) bárók (főnemesek)

d) nemesek (köznemesek)

e) parasztok (jobbágyok)

f) szabad királyi városok (városok)

 

9. Mátyás külpolitikája (Összesen 4 pont.)

a) Mátyás király vagy I. Mátyás vagy Hunyadi Mátyás vagy Corvin Mátyás (1 pont)

b) Támogatást, segítséget (pénzt) kért tőle. (0,5 pont)  (Más, tartalmilag helyes válasz is

elfogadható.)

c) Mert a pápa az itáliai háborúk miatt nem tudott segítséget nyújtani.  vagy Nem akart

segítséget nyújtani.  vagy A küldetés eredménytelen volt. (1 pont) (Más, tartalmilag helyes

válasz is elfogadható.)

d) az Oszmán-török Birodalomra vagy a Török Birodalomra vagy a törökre (0,5 pont)

e) A törökellenes politikát felváltotta a német-római császári cím megszerzésének igénye vagy

a nyugati orientációjú külpolitika vagy a cseh ügyekbe való beavatkozás politikája. (1 pont)

(Más, tartalmilag helyes válasz is elfogadható.)

 

10. A) Aranybulla, 1222

a) B) a nemesi vármegye kezdete, 1232

C) egységes nemesség, 1351

b) tized – Szent István, az egyháznak

kapuadó – I. Károly, a kirlynak

11. a) 1. az Aranybulla pecsétje   2. Károly Róbert aranyforintja

b) 1. jáki templom    2. kolozsvári Szt. Mihály-templom

c) 1. görög korona    2. az ún. Bocskai-korona

d) 1. Szt. László király hermája  2. a kalocsai királyfej

Kategória: 3. Magyar középkor | Hozzáadta: tanár (2012-03-10)
Megtekintések száma: 4852