Nyitólap » Cikkek » FELADATLAPOK » 10.o. irodalom

RENESZÁNSZ (témazáró)
Először másold át a feladatlapot Wordbe, majd oldd meg, és a megoldást a matt.ucoz@gmail.com címre küldjed el!

Név: 

1. Melyik állítás hamis?
A reneszánsz művelődés kibontakozását a tudomány fejlődése, és a vallás teljes tagadása tette lehetővé.
A reneszánsz művészek szerettek névtelenek maradni, mert a humanizmus az emberiséget helyezte az egyén érdekei elé.
Mindenek előtt az antik mintához tértek vissza.
A reneszánsz élesen szakított a középkor összes hagyományával, élesen szakítva velük
A reneszánsz embereszménye volt a polihisztor
A reneszánszra már egyáltalán nem voltak jellemzőek a bibliai témák.

2. Ki volt az első humanista? Ő nevezte "sötét középkornak" a megelőző korszakot.
Villon
Dante
Petrarca

3. Kinek a műve?
Raffaello
Michelangelo
GiottoLeonardo da Vinci
Raffaello
 Brunelleschi 


 Giotto 
Bosch
Leonardo da Vinci

4. Sorolj fel a humanisták által megfogalmazott 5 új értéket, eszmét!


5./A  Hol áll ez az épület? 
    B  A reneszánsz kor emberének milyen új igényeit elégítette ki? (3 jellemzőt említs)


6. Melyek voltak Villon költészetének új, eredeti vonásai?
öntörvényű egyéniség
 vallásosság
 a szubjektív líra egyik első képviselője
 a vágánsköltészet hagyományainak beépítése, argó használata
 trubadúrlíra
 a mulandóság érzet témája

7. Kiknek a műveiből valók a következő részletek?

A) Szomjan halok a forrás vize mellett;
Tűzben égek és mégis vacogok;
Parazsas kályhánal vad láz diderget;
Hazám földjén is száműzött vagyok                   

B)Gondoljatok az emberi erőre:
nem születtetek tengni, mint az állat,
hanem tudni és haladni előre!                            

C) Az emberélet útjának felén
    egy nagy sötétlő erdőbe jutottam,
    mivel az igaz útat nem lelém.                          

D)Ti szerencsés füvek, boldog virágok,
kiken tapos mélázgató madonnám,
part, mely édes szavát figyelve andán,
szép lábának nyomát magadba zárod,                 

8. Határozd meg a következő fogalmakat!

imitáció   

poeta doctus  

neoplatonizmus  

emberiségköltemény 

petrarkizmus  

9. Melyek voltak a boccaccioi novella műfaji jellemzői? Mi volt prózatörténeti jelentősége?


10. Töltsd ki a táblázatot!
CímSzerzőMűfaj


szonett


novellagyűjtemény

Dante

Villon
Daloskönyv


Kategória: 10.o. irodalom | Hozzáadta: tanár (2011-09-24)
Megtekintések száma: 4832 | Tag-ek(kulcsszavak): reneszánsz